درباره ما

گروه راهبران بیمه ای بیمه ایران متشکل از کارشناسان حرفه ای صنعت بیمه با بیش از 20  سال سابقه فعالیت در زمینه های مختلف بیمه ای و مارکتینگ می باشد. این  مجموعه در نظر دارد با اشتغال زایی و بکارگیری تعداد 20000 نفر نیروی مستعد و با انگیزه در رده های مختلف گامی موثر در ارتقاء سطح زندگی هموطنان عزیزمان بردارد.

ماموریت:

1. کارآفرینی و ایجاد اشتغال

2. ارتقاء فرهنگ عمومی بیمه های زندگی

3. فقرزدایی، ارتقاء سطح کیفی و رفاهی و اجتماعی عموم مردم

4. افزایش ضریب نفوذ بیمه

5. افزایش امید به زندگی

6. استفاده از خدمات تجارت الکترونیک به منظور ارتقاء سطح رضایت مندی مشتریان

اهداف:

1. شناخت نیازهای بیمه ای بخش های مختلف جامعه

2. ترویج و اشاعه فرهنگ بیمه

3. توانمندسازی شبکه فروش

4. ایجاد سامانه ارتباط با مشتریان

5. ایجاد باشگاه مشتریان با هدف ارائه خدمات و امتیازات ویژه 

6. برنامه ریزی جهت ارتقای سطح وفاداری بیمه گذاران

7. پیاده سازی سامانه مدیریت فرآیند کسب و کار

چشم انداز:

هر ایرانی یک بیمه نامه زندگی

سوابق و افتخارات:

1. ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از جوانان کشور در صنعت بیمه

2. برگزاری همایش ها و سمینارهای مختلف بیمه ای در سراسر کشور

3. دستیابی به رتبه نخست برترین فروشندگان بیمه کشور در چندین سال متوالی

4. تشکیل شبکه های قدرتمند فروش متشکل از کارشناسان و مدیران متبحر در استان های مختلف کشور

5. عضو کلوپ MDRT (انجمن فروشندگان حرفه ای بیمه عمر دنیا) در سطح Top Of The Table

6. عرضه بیش از 50000 بیمه نامه زندگی و بیش از 10000 بیمه نامه از سایر رشته های بیمه ای

7. طراحی بیمه نامه های مختلف، از جمله: بیمه آتیه نوزادان، بیمه دوست دار کودک، بیمه تکمیلی درمان انفرادی، طرح آتش سوزی جامع منازل مسکونی (تدبیر) و...

وسعت کاری:

1. فعالیت و عرضه بیمه نامه های مختلف در تمامی استان های کشور

2. اشتغال زایی و به کارگیری تعداد 20000 نفر نیروی مستعد و با انگیزه در رده های مختلف اداری، مالی، فنی، فروش و اجرایی